Досие №182 на процедура "„Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ "
Обявление за възложена поръчка, Договор с изпълнителя и приложенията към него
Открита процедура: „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 11.02.2020 10:20
Заповед №1468/18.12.2019 г. за определяне на изпълнител, Протокол №1, Протокол №2, Доклад
Открита процедура: „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 18.12.2019 15:17
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 02.12.2019 15:54

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Документация за участие в процедурата
Открита процедура: „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 14.10.2019 09:02
„Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“
Открита процедура: „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 11.10.2019 11:23

Откриване на процедура „Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Предоставяне на услуги на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на Община Вълчи дол“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа