Досие №183 на процедура "„Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол”"
Договор №353/26.11.2019 г. ведно с приложенията към него
Събиране на оферти с обява: „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” досие
Нина Белева / 26.11.2019 13:39
Протокол №1
Събиране на оферти с обява: „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” досие
Нина Белева / 04.11.2019 11:01
Информация удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” досие
Нина Белева / 21.10.2019 17:02

Информация удължаване срока за подаване на оферти

Информация обява
Събиране на оферти с обява: „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” досие
Нина Белева / 10.10.2019 12:10

Информация обява

„Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол”
Събиране на оферти с обява: „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” досие
Нина Белева / 10.10.2019 11:58
Намерени са 5 записа