Досие №184 на процедура "„Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” "
Приложения към Договор № 357/27.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 28.11.2019 09:26
Договор №357/27.11.2019 г. - доставка на авточасти
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 27.11.2019 11:06

Договор №357/27.11.2019 г. - доставка на авточасти

Протокол №1 от 29.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 07.11.2019 08:31

Протокол №1 от 29.10.2019 г.

Община Вълчи дол обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „„Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” ”:

 

 

Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 22.10.2019 17:01

Информация за удължаване срока за подаване на оферти

Информация обява
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 10.10.2019 14:33
„Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище”
Събиране на оферти с обява: „Доставка на авточасти, консумативи, принадлежности и автогуми за автомобилите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 10.10.2019 14:28
Намерени са 6 записа