Досие №185 на процедура "„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“"
Приложения към Договор №355/26.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.11.2019 09:33
Договор №355/26.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.11.2019 08:33
Протокол 1 от 04.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 04.11.2019 14:45

Протокол 1 от 04.11.2019 г.

Информация за удължаване срока за подаване на офертата
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.10.2019 17:03

Информация за удължаване срока за подаване на офертата

Информация обява
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 17.10.2019 13:37

Информация обява

„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 17.10.2019 13:29

Откриване на процедура „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“”:

 

 

Намерени са 6 записа