Досие №186 на процедура "„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“"
Приложения към Договор №354/26.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.11.2019 09:46
Договор №354/26.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.11.2019 08:31
Протокол 1 от 04.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 04.11.2019 14:50
Информация за удължаване срока за подаване на офертата
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 28.10.2019 17:01

Информация за удължаване срока за подаване на офертата

Информация за обява
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 17.10.2019 14:21

Информация за обява

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“
Събиране на оферти с обява: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ досие
Нина Белева / 17.10.2019 14:16

Откриване на процедура „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа