Досие №188 на процедура "„Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“"
Договор №31/09.01.2020 г. и приложенията към него
Събиране на оферти с обява: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 09.01.2020 15:14
Протокол №1 от 10.12.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 13.12.2019 14:30

 

Община Вълчи дол обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „„Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“”:

Протокол №1 от 10.12.2019 г.

 

Информация за публикувана обява ремонти 2020
Събиране на оферти с обява: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 27.11.2019 11:02

Информация за публикувана обява ремонти 2020

Документация за участие в поръчка с предмет: "Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“
Събиране на оферти с обява: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 27.11.2019 10:54

Откриване на процедура „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа