Досие №189 на процедура ""Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”"
Договор №234 от 12.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 12.05.2020 11:58
Протокол №1
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 27.04.2020 14:10

 

Община Вълчи дол обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „"Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ””:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - до 31.03.2020 г. , 17:00 часа
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 26.03.2020 17:22

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - до 31.03.2020 г. , 17:00 часа

Информация за публикувана в профила на купувача обява с Изх.№ РД 2600-466/13.03.2020 г.
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 13.03.2020 11:37

Информация за публикувана в профила на купувача обява с Изх.№ РД 2600-466/13.03.2020 г.

"Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 13.03.2020 11:27

Откриване на процедура "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „"Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ””:

 

 

Намерени са 5 записа