Досие №190 на процедура "Провеждането на пазарна консултация за определяне на стойността на разходите за строително – монтажни работи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. Обособена позиция № 2: „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна“ "
Оферти, Протокол и Решение
Публично състезание: Провеждането на пазарна консултация за определяне на стойността на разходите за строително – монтажни работи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. Обособена позиция № 2: „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна“ досие
Нина Белева / 30.03.2020 10:45
Провеждане на пазарна консултация за определяне на стойността на разходите за строително – монтажни работи по обособени позиции
Публично състезание: Провеждането на пазарна консултация за определяне на стойността на разходите за строително – монтажни работи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. Обособена позиция № 2: „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна“ досие
Нина Белева / 20.03.2020 15:36

Провеждане на пазарна консултация за определяне на стойността на разходите за
строително – монтажни работи по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и
занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“.

 Обособена позиция № 2: „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв.
46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна“

 

 

Намерени са 2 записа