Досие №191 на процедура "„Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ "
Протокол №1, за изпълнение
Публично състезание: „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 11:50

Протокол №1, за изпълнение

„Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“
Публично състезание: „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ досие
Нина Белева / 22.04.2020 13:43

Откриване на процедура „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“

Община Вълчи дол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа